Οικονομική ενίσχυση ύψους 50.000 ευρώ έχει ήδη καταβληθεί στις οικογένειες των 5 από τα 7 θύματα. Ακόμα ψάχνουμε τους συγγενείς για τα τελευταία 2 θύματα. Μια πρόσθετη δωρεά ύψους 10.000 ευρώ δόθηκε σε καθένα από τα 2 παιδιά του Νίκου Μεταξά. / Nicos Metaxas victims. Financial aid of €50.000 already paid to the families of 5 of the 7 victims. Still looking for the next of kin for the last 2 victims. An additional €10.000 donation was given to each of the 2 children of Nicos Metaxas.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

Όπως ανακοινώθηκε στις 20 Ιουνίου 2019, το φιλανθρωπικό ίδρυμα Στέλιος προσέφερε οικονομική βοήθεια ύψους 70.000 ευρώ στους πλησιέστερους συγγενείς των θυμάτων δολοφονίας του πρώτου σειριακού δολοφόνου του νησιού, Νίκου Μεταξά. Το κατ ‘αποκοπή ποσό των 10.000 ευρώ έχει ήδη καταβληθεί στον επόμενο συγγενή των πέντε ακόλουθων θυμάτων που υπέβαλαν αίτηση για επιχορήγηση: η Marie Rose Turbicio Infante και η κόρη της Siera Graze Seucaliuc από τις Φιλιππίνες Livia Bunea και η κόρη της Elena Bunea από Τη Ρουμανία και τον Maricar Valdez Arquiola από τις Φιλιππίνες.

 

Ωστόσο, οι δύο τελευταίες οικογένειες εξακολουθούν να μην ταχτοποιούνται σωστά…

Το Ίδρυμα παροτρύνει το κοινό και τις αρχές μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης να βοηθήσουν στη μετάδοση του  μηνύματος στον επόμενο συγγενή του Arian Palanas Lozano από τις Φιλιππίνες και της Asmita Khadka Bista από το Νεπάλ (αρχικά δήλωνε ότι ήταν από τις Φιλιππίνες, αλλά η σωστή γενέτειρα αυτού του θύματος είναι το Νεπάλ). Για να λάβουν την οικονομική βοήθεια, οι συγγενείς των δύο τελευταίων θυμάτων πρέπει να επικοινωνήσουν με τον εκπρόσωπο του Ιδρύματος στην Κύπρο, κύριο Μάριο Μισσιρλή , μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου marios.missirlis@stelios.org, στέλνοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την ακριβή σχέση τους με την οικογένεια του θανόντα , τα στοιχεία επικοινωνίας και τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού (συμπεριλαμβανομένου του IBAN) το αργότερο έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2019.

Μεταφέροντας τις τελευταίες εξελίξεις αυτής της τραγικής περίπτωσης, ο Στέλιος Χατζηίωαννου αποφάσισε να δωρίσει τα επιπλέον ποσά των 10.000 € στο καθένα απο τα δύο παιδιά του Νίκου Μεταξά , που βρίσκονται στο  8ο και 6ο έτος της ηλικίας τους , με στόχο τα χρήματα να χρησιμοποιηθούν στην εκπαίδευση . Οι δωρεές έχουν παρασχεθεί μέσω της μητέρας τους , η οποία  ευχαρίστησε το ίδρυμα γι ‘αυτό.

 

Ο κύριος Στέλιος Χατζηιώαννου δήλωσε σχετικά : “Είμαι ευτυχής που κατορθώσαμε να παρέχουμε σε αυτές τις οικογένειες που υποφέρουν από αυτό το τραγικό περιστατικό. Γνωρίζω ότι τα χρήματα δεν θα μειώσουν τον πόνο, αλλά ελπίζω ότι θα είναι σε θέση να καλύψουν μερικές από τις άμεσες βασικές οικονομικές ανάγκες τους ».

Μερικές ακόμα αναφορές στα μέσα ενημέρωσης :

Δολοφονίες Μεταξά: 50,000 ευρώ σε 5 συγγενείς των θυμάτων από το Ίδρυμα Στέλιος

https://www.i-eidisi.com/2019/07/24/pente-syggeneis-thymaton-toy-metaxa-voithithikan-apo-to-filanthropiko-idryma-stelios/ 

https://dialogos.com.cy/pente-syggeneis-thymaton-toy-metaxa-voithithikan-oikonomika-apo-to-filanthropiko-idryma-stelios/ 

 

 

ENGLISH TRANSLATION

PRESS RELEASE

Nicosia, 24 July 2019

As announced on the 20th of June 2019 the Stelios Philanthropic Foundation offered financial aid of €70,000 to the nearest relatives of the murder victims of the island’s first serial killer Nicos Metaxas. The lump-sum of €10.000 has already been paid to the next of kin of the following  five victims who have applied for the grant: Marie Rose Turbicio Infante and her daughter Siera Graze Seucaliuc from the Philippines, Livia Bunea and her daughter Elena Bunea from Romania, and Maricar Valdez Arquiola from the Philippines.

 

However, the last two families are still to be identified properly. The Foundation is urging the public and the authorities via the media to offer help to pass the message to the next of kin of Arian Palanas Lozano from the Philippines and of Asmita Khadka Bista from Nepal (it was originally stated that she was from the Philippines but the correct birthplace of this victim is Nepal). In order to receive the financial aid, the relatives of the last two victims must contact the representative of the Foundation in Cyprus, Mr. Marios Missirlis via email marios.missirlis@stelios.org, sending all the necessary information regarding their exact family relation to the deceased, contact details, and their Bank Account details (including IBAN) not later than the end of September 2019.

 

Being moved by the latest developments of this tragic case, Sir Stelios Haji-Ioannou has decided to donate the additional sums of €10,000 each to the son – age 8 years old – and the daughter – age 6 years old – of Nicos Metaxas for their education. The donations have been provided via their mother who has thanked the foundation for it.

Sir Stelios said: “I am pleased we have been able to provide for these families who are suffering from this tragic incident. I am aware that money will not ease the pain, but I hope that it will be able to cover some of their immediate basic financial needs”.

A few of the Media reproductions below :

https://cyprusnews.eu/cyprusmail/9311959-stellios-foundation-donates-to-families-of-serial-killer%E2%80%99s-victims-seeks-relatives-of-two.html 

http://www.newsincyprus.com/news/193321/stellios-foundation-donates-to-families-of-serial-killer-s-victims-seeks-relatives-of-two 

Stelios foundation donates to families of serial killer’s victims, seeks relatives of two