CYPRUS HQ

5 Markou Drakou, Nicosia

Palaias Hlektrikis - Apostolou Varnava & Eotanisou 57, 2051 Nicosia

Pedoulas - Filoxenias Street 41, 2850 Pedoulas

Argyrou Drousioti 8 - Limassol

Lania Village

Get In Touch

The Stelios Philanthropic Foundation's Cyprus headquarters can be found at:

Get Social

The Stelios Philanthropic Foundation can be seen at the following: